Project

General

Profile

Cum pot crea o conferinta

1. Pentru a crea o conferinta, urmati pasii:

 • Accesati PBX / Inbound routes si creati o noua ruta
 • Alegeti varianta de afisare a formularului in mod advanced
 • Completati campurile obligatorii: Numbers, Description, Type, Destination, Variables astfel:
  • Numbers: Numarul ce urmeaza sa fie apelat de participantii la conferinta
  • Description: Descrierea conferintei
  • Type: selectati Context
  • Destination: introduceti o destinatie definita de parametrii [context],[extension],[priority], unde:
   contextul predefinit este Conference, extensia va fi numele conferintei (ex: 01), prioritatea 1.
  • Variables: Completati variabilele
   CONFERENCE_PIN: introduceti un cod PIN format din 4 cifre, pentru a suprascrie PIN-ul implicit al conferintei (1234)
   CONFERENCE_MAX_MEMBERS: introduceti numarul maxim de membri in conferinta, pentru a suprascrie nr. implicit (5)
 • Salvati conferinta creata

2. Pentru a intra intr-o conferinta:

 • Fiecare participant la conferinta apeleaza numarul dedicat acesteia
 • Fiecare participant introduce codul PIN asociat conferintei
 • Membri sunt introdusi in conferinta

3. Pentru a vizualiza o conferinta in curs/incheiata:

 • Accesati Home / Conferences pentru a monitoriza conferintele live

 • Accesati Home / Conferences / Recordings pentru a asculta inregistrarea unei conferinte incheiate (conferinta este inregistrata implicit, daca nu a fost selectata optiunea Disable (no monitor))


Disponibil in alte limbi: EN

Go to top