Project

General

Profile

Extragere informatii apelant via Webservice

Webservice (REST API) care va fi apelat de While1 Voice pe un URL de tipul:

http://example.com/api/while1voice?telephone=0700000000&dnid=0210000000&token=some_secret_token

Noi vom transmite ca parametri, pe GET:
 • telephone => numarul de telefon al clientului (Caller ID)
 • dnid => numarul de telefon pe care a sunat (sau cu care se iese, in caz de outbound)
Ne veti raspunde - JSON cu urmatoarele date:
 • id => id-ul intern al clientului
 • name => nume, prenume
 • backend_link => link pt popup la incoming call answer
 • direct_line => folosit la apelurile Inbound pentru transfer direct catre operator sau coada (ex: SIP/ion-popescu, Local/ion-popescu or sales-queue), optional
 • queue_position => pozitia in coada, 0-100 / NULL, optional
 • route_identifier => identificator rute speciale, folosit pentru suprascrierea numarului de Outbound din PBX - Inbound routes (ex: apel catre clienti eMAG MKTP)

Parametrul "route_identifier" va fi utilizat impreuna cu identificatorul unic External identifier, setat in interfata in sectiunea Inbound routes, pentru apelurile outbound.

Exemplu extragere informatii apelant din aplicatia proprie:

$contact_info = $db->get_row("SELECT * FROM contacts WHERE telephone = '" . $db->escape($_GET['telephone']) . "'");

Exemplu trimitere informatii:

$result = array(
  'id' => 12345,
  'name' => 'John Doe',
  'queue_position' => null,
  'direct_line' => null,
  'backend_link' => 'https://your-crm.com/example-popup?id=12345',
  'route_identifier' => null
);

header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($result);

Exemplu raspuns contact gasit json:

{

  "id": 12345,
  "name": "John Doe",
  "queue_position": null,
  "direct_line": null,
  "backend_link": "https://your-crm.com/example-popup?id=12345",
  "route_identifier": null

}

Exemplu raspuns contact inexistent json:

{

  "id": null,
  "name": null,
  "queue_position": null,
  "direct_line": null,
  "backend_link": null,
  "route_identifier": null

}

Conectarea la URL se va face de la IP-ul dedicat centralei dvs. Atentie: trebuie sa securizati accesul la acel URL prin restrictie pe IP sau token acces.
Pentru a face posibila transmiterea fisei de client extrase via Webservice catre agentul care raspunde apelului, continuati cu pasii descrisi la punctul 2 din sectiunea Pop-up fisa client.

URL-ul va fi pe fiecare proiect in parte (API URL), iar parametri pentru fiecare tip de API conform datelor de mai jos (sectiunea Help)

Api params usage:
Generic: type=json&root_tag=&send_request_headers=0&ignore_response=0
Salesforce: username=&password=&token=&contact_url=&custom_url=&webservices[send_call][xml]=CreateActivitiesWebService&webservices[send_call][method]=sendCallInfo
Soap: func_name=getCallerInfo&init_params[login]=asdf&init_params[password]=1234&func_params[do_something]=true
Ticketsys: -
MiniCRM: SystemId=&APIKey=
Freshdesk: domain=&user=&password=
Pipedrive: domain=&user=&token=


Disponibil in alte limbi: EN